เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ส่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ ๑๘ บ้านไทรงาม [14 เมษายน 2566]
เหตุไฟไหม้หญ้าแห้งบริเวณหลังวัดคลองฟันปลา พื้นที่ หมู่ ๑๔ บ้านคลองฟัน ตำบลโพธิ์งาม [13 เมษายน 2566]
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์"วันไหลรวมใจประจันตคาม" ประจำปี ๒๕๖๖ [13 เมษายน 2566]
กิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กตัญญูผู้สูงวัย ตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [12 เมษายน 2566]
ตรวจเยี่ยม"จุดบริการประชาชน/ด้านชุมชน" การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ [12 เมษายน 2566]
ส่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ ๑๘ บ้านไทรงาม [12 เมษายน 2566]
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลโพธิ์งาม [11 เมษายน 2566]
การประชุมพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำเดือนเมษายนม ๒๕๖๖ [11 เมษายน 2566]
โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ [11 เมษายน 2566]
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๖ [7 เมษายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 41 - 50 (ทั้งหมด 829 รายการ)