เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ICT) ตำบลโพธิ์งาม [8 มีนาคม 2564]
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [5 มีนาคม 2564]
โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปี ๒๕๖๔ [5 มีนาคม 2564]
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [5 มีนาคม 2564]
การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม [5 มีนาคม 2564]
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [4 มีนาคม 2564]
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [3 มีนาคม 2564]
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม [3 มีนาคม 2564]
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [1 มีนาคม 2564]
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ได้นำพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม สำรวจทางสาธารณะ... [1 มีนาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 451 - 460 (ทั้งหมด 829 รายการ)