เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [18 กุมภาพันธ์ 2564]
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม [18 กุมภาพันธ์ 2564]
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้พื้นที่บริเวณหมู่ที่ ๘ บ้านต้น ตำบลโพธิ์งาม เหตุไฟไหม้ป่าไผ่ลุกลามเข้าใกล้คอกเลี้ยงสัตว์ของประชาชน ... [18 กุมภาพันธ์ 2564]
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [17 กุมภาพันธ์ 2564]
การประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม [17 กุมภาพันธ์ 2564]
การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งามและนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม [12 กุมภาพันธ์ 2564]
การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งามและนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม [8 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [8 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ และเจ้าหน้าที่รับสมัคร... [5 กุมภาพันธ์ 2564]
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ [2 กุมภาพันธ์ 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 471 - 480 (ทั้งหมด 829 รายการ)