เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้ นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง...
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาดำรงค์ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง จ.ส.อ.สุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์...
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม นายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมาชิกสภาเทศบาล...
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี จัดการประชุมเชิงปฏฺิบัติการชี้แจงบทบาทหน้าที่คณะกรรมการคุ้มครองเด็กตำบล รุ่นที่ ๔ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ปีงบประมาณ...
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้รับแจ้งจากประชาชน เหตุท่อระบายน้ำถนนสายโคกกรวด-เขาน้อย ซอย ๗ โคกมะระ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด มีขยะอุดตันท่อจำนวนมากทำให้เมื่อเกิดฝนตกจึงมีน้ำท่วมขังระบายไม่ทัน...
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ได้เกิดเหตุวาตภัย ทำให้บ้านของนางนิน อรุณรุ่ง บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ ๙ ต.โพธิ์งาม อ.ประจัตคาม จ.ปราจีนบุรี ได้รับความเสียหาย และวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น....
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้จัดการประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม โดยมีพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เป็นประธาน...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 511 - 520 (ทั้งหมด 758 รายการ)