เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและทักษะของการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
การประชุมหารือโรคติดเชื้อ มือเท้าปาก ในเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
การอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้่อไวรัส RSV
การประชุมเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาการวางสินค้าจำหน่ายบริเวณไหล่ทางถนนหมายเลข ๓๓
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
การฉีดพ่นยากำจัดหมัดสุนัขให้กับโรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ ครั้งที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการระบบกล้อง CCTV เทศบาลตำบล
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๔
การประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 511 - 520 (ทั้งหมด 829 รายการ)