เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโพธิ์งาม
งานเครือข่ายวิถีพอเพียง ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๐ "สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓
การประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
การประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
การประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
การประชุมจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การตรวจเยี่ยและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 531 - 540 (ทั้งหมด 829 รายการ)