เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
3 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจอย่างมีคุณธรรมและธรรมมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต...
โครงการกำจัดผักตบชวาคลองห้วยขื่อ หมู่ ๙ บ้านเกายาง ตำบลโพธิ์งาม
การสำรวจพื้นที่คลองห้วยขื่อ หมู่๙ บ้านเกาะยาง ตำบลโพธิ์งาม
การสำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
พิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาจิต
พิธีมอบวุฒิบัตรของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมไหล่ทางริมถนนสุวรรณศร บริเวณ หมู่ ๒ และหมู่ ๑๐ ตำบลโพธิ์งาม
นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกติดตามสถานการณ์น้ำหลาก ณ พื้นที่ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 541 - 550 (ทั้งหมด 829 รายการ)