messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ และเจ้าหน้าที่รับสมัคร...[5 กุมภาพันธ์ 2564]
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ [2 กุมภาพันธ์ 2564]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/63[19 พฤศจิกายน 2563]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดให้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นประจำทุกวัน พร้อมกับนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช...[18 พฤศจิกายน 2563]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/63[30 กรกฎาคม 2563]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/63[15 พฤษภาคม 2563]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/63[15 กุมภาพันธ์ 2563]
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม [28 มกราคม 2563]
โครงการใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต
การประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 541 - 550 (ทั้งหมด 891 รายการ)