เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม แสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เชิญชวนประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ด้วยความสมัครใจ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ดำเนินการมอบเงินความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผบกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ทั้ง 19 ชุมชน ในเขตตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้จัดโครงส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่อดีตกาล ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน...
วันที่ ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยมีนายพิสัย พานิชดี...
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีัตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีัตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยนายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล ให้การต้อนรับ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี...
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย พนักงาน เจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 571 - 580 (ทั้งหมด 829 รายการ)