เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐...
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ทั้ง ๔ ศูนย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่คำแนะนำ การดูแลสุขภาพ...
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลโพธิ์งาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโพธิ์งาม ได้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย...
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลโพธิ์งาม พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลโพธิ์งาม พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพธิ์งาม กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี...
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมวันแม่และแสดงผลงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๗ สระบุรี และเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ร่วมกันดำเนินโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกการบำบัดน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบมาณ ๒๕๖๒ ณ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 701 - 710 (ทั้งหมด 758 รายการ)