เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ร่วมการประชุมจัดตั้งธนาคารต้นไม้ตำบลโพธิ์งาม ณ...
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุม อปพร. เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓...
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้จัดทำโครงการ “ใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต” เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในหน่วยงาน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓...
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพรเทพ ไกรสิงห์ กำนันตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้นายวิจิตร วังสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๗ เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโพธิ์งาม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ...
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญไหว้พระ ณ วัดทุ่งยาว ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี...
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนายอภัย เตมีสุภาพ...
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ร่วมการประชุมวางแผนการจัดตั้งธนาคารต้นไม้ตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายบันเทิง ปัญญาดีนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม เข้าร่วมการประชุมเตรียมดำเนินงานโครงการสื่อประชาสัมพันธ์...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 701 - 710 (ทั้งหมด 805 รายการ)