เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายพรเทพ ไกรสิงห์ กำนันตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโพธิ์งาม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ...
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จิตอาสาภัยพิบัติ ในการปรับภูมิทัศน์และซ่อมแซมฝายน้ำล้น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒...
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายพิสัย พานิชดี นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ให้การต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวปนัดดา ฟูทองรอด...
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม กำลังดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
แนวทางการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยคณะ กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งสุขภาพตำบลโพธิ์งามและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งสุขภาพตำบลโคกกรวด...
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำลังดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางจราจรได้รับความสะดวกและปลอดภัย...
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรม"การส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางด้านร่างกายในการปฏิบัติงาน"...
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยการประชุมได้ให้หัวหน้าส่วนราชการ...
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้นายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 711 - 720 (ทั้งหมด 829 รายการ)