เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๗ สระบุรี และเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ร่วมกันดำเนินโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกการบำบัดน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบมาณ ๒๕๖๒ ณ...
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม กำลังดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี...
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย...
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม นางชุติมา มหาเฆม ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม นายพรเทพ ไกรสิงห์ กำนันตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล...
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม กำลังดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี...
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลโพธิ์งาม พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลโพธิ์งาม พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒...
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง...
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองการศึกษา...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 781 - 790 (ทั้งหมด 829 รายการ)