messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยการประชุมได้ให้หัวหน้าส่วนราชการ...
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้นายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองประเถท หมู่ที่ ๑๑...
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประชุมเพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรม...
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมกันตรวจติดตามอาหารกลางวัน...
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ร่วมการประชุมจัดตั้งธนาคารต้นไม้ตำบลโพธิ์งาม ณ...
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุม อปพร. เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓...
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้จัดทำโครงการ “ใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต” เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในหน่วยงาน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 781 - 790 (ทั้งหมด 891 รายการ)