เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานเปิดโครงการพาน้องท่องธรรมะ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล...
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินการประเมินประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย...
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ณ...
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประชุมร่วมกับรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒...
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยนายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาสตรีตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่ หมู่่ 3 บ้านม่วง ตำบลโพธิ์งาม ขณะนี้ควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น.
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยนายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ทำการจ่ายเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท...
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโพธิ์งาม ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข)...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 801 - 810 (ทั้งหมด 829 รายการ)