เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
เหตุไฟไหม้หญ้าแห้งท้ายหมู่บ้านไทรงาม ลุกลามเป็นบริกว้างจนถึงถนน ๓๓ ใหม่ช่วงหมู่ที่ ๑๘ ตำบลโพธิ์งาม [4 เมษายน 2566]
เหตุไฟไหม้หญ้าแห้งบริเวณหลังวังตะวัน พื้นที่หมู่ ๑๐ บ้านหนองหัวลิง ตำบลโพธิ์งาม [3 เมษายน 2566]
เหตุไฟไหม้หญ้าแห้งบริเวณข้างฝายน้ำเก่า พื้นที่หมู่ ๑๔ บ้านคลองฟันปลา ตำบลโพธิ์งาม [3 เมษายน 2566]
การต้อนรับข้าราชการโอนย้าย ข้าราชการบรรจุใหม่ และพนักงานจ้างที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งใหม่ [3 เมษายน 2566]
โครงการวิชาการบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ [31 มีนาคม 2566]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง และการพัสดุให้แก่ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรี [30 มีนาคม 2566]
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาสตรีในตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [30 มีนาคม 2566]
ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง [30 มีนาคม 2566]
การซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองมะเอก [29 มีนาคม 2566]
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลโพธิ์งาม [28 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 91 - 100 (ทั้งหมด 863 รายการ)