messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลการดำเนินงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder ทะเบียนที่ราชพัสดุ
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
folder ควบคุมภายใน
folder รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder รายงานงบการเงิน
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder รายงานการประชุมประจำเดือน
folder รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)

สถิติ sitemap
วันนี้ 93
เดือนนี้6,227
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)148,631
ทั้งหมด 280,000

check_circle ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
No Gift Policy


ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การสมัครเเละคัดเลือกเคลือข่ายพื้นที่สีขาวด้นเเบบ ในการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ท.)
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และกิจกรรม เทศบาลเคลื่อนที่"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
การจัดนิทรรศการ “MOI Waste Bank Week – มหาดไทย
หน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit)
เทศบาลเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗
เหตุไฟไหม้ พื้นที่หมู่ 12 บ้านโคกบ้าน
 
folder ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศ กกต. เรื่อง การมีลักษณะอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ตามมาตรา 11 วรรค สอง เ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview33
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview37
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview24
คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview8057

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
บุคลากรภายใน
thumb_up สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
thumb_up ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โพธิ์งาม

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ