ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ที่ 763/2562

ชื่อไฟล์ : 5OGGZm0Mon112931.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้