ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬาในการแข่งขันกีฬา สำหรับส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง