ชื่อเรื่อง : คำสั่งมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
ชื่อไฟล์ : jTfKVx5Thu30228.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้