ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล
รายละเอียด : คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ได้จัดให้มีโครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิด "บ้านเมืองสุจริตสู่การปฏิบัติ"อันเป็นนโยบา่ยของประธานรัฐสภาในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับสถาบันนิติบัญญัติตลอดจนปลูกจิตสำนึก เรื่องบ้านเมืองสุจริตให้แก่ประชาชนในการนำแนวคิดเรื่องบ้านเมืองสุจริตไปใช้ในการดำรองตน อันเป็นพื้นฐานของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ชื่อไฟล์ : SMY9E1HMon32102.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : d74owX7Mon32121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 7SXGtavMon32121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : LfSgjgbMon32121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : OpJo6e9Mon32121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้