ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

ชื่อไฟล์ : KgSnNjKTue91504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้