ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2565

ชื่อไฟล์ : TwMTGXPTue14408.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้