ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง 1176 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง