ชื่อเรื่อง : จ้างปริ้นท์เอกสารและเข้าเล่มสันกาว หนังสือรวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง