ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโคกบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง