ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)