ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 7 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง