ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักซอย 7 โคกมะระ หมู่ที่ 7 บ้านโคกกรวด ตำบลโพธิ์งาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)