ชื่อเรื่อง : จ้างออกแบบโครงการต่อเติมโดมทรัพย์อุไร หมู่ที่ 6 บ้านอินทร์ไตรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง