ชื่อเรื่อง : จ้างย้ายคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง