ชื่อเรื่อง : ซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-2951