ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิ์งามรีสอร์ท หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์งาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง