ชื่อเรื่อง : ซื้อ1.ทรายอะเบท ขนาดบรรจุ 500 ซอง / ถัง จำนวน 25 ถัง2.เคมีพ่นกำจัดยุงลายและแมลงวัน ขนาดบรรจุ 1 ขวด/ลิตร จำนวน 20 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง