ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2518 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง