ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 6 บ้านอินทร์ไตรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง