ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 5 บ้านประตูดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง