ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 19 บ้านม่วงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง