ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)