ชื่อเรื่อง : ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านประตูดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง