ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรังพร้อมเกี่ยแต่ง) จำนวน 9 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง