เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 112
เดือนนี้ 10,255
เดือนที่แล้ว 21,567
ทั้งหมด 136,365

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางด้วยพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมื่นศรีอนุสรณ์ หมู่ที่ ๑๐ บ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ด้วยพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายหมื่นศรีนุสรณ์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง ด้วยวิธีปร
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid poll
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11]
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กสนามกีฬาหมู่ที่ 6 บ้านอินทร์ไตรย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก สนามกีฬา หมู่ที่ ๖ บ้านอินทร์ไตรย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
description ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพธิ์งามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายสมศักดิ์-บ้านช poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายจำเนียร หมู่ที poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล