เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box หมู่ที่ 5 บ้านประตูดาน
นายประสงค์ ชาวดร
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0818125725
นายสมศักดิ์ มานะกิจ
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายสรศักดิ์ กองทวีผล
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายส้มเตียง สง่าเดช
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายพรภิเนตร บัวแก้ว
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายวัชระ จันทร์ศิริ
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ