messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
home ชุมชนชาววัดบ้านโง้ง
นายไมตรี เฉลิมศรี
ประธานกรรมการชุมชน
นายวิลเลี่ยม ใคร่ครวญ
รองประธานกรรมการชุมชน
นายลาดภินไชย หนูเข็ม
เลขานุการกรรมการชุมชน
นายวินัย เครือวงษ์
เหรัญญิก
นายสมัย เสนาพล
กรรมการชุมชน
นางสุชาดา ยงยุทธ
กรรมการชุมชน