เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเศกสิทธิ์ เอี่ยมสิทธิ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง
- ว่าง -
นายช่างโยธา
นางสาวหทัยกานต์ แสงสุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพิสิษฐ์ ภูมี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวเบญจพร แสงสุข
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอุทัย สีตา
พนักงานขับรถยนต์
นายสมเด็จ บุญมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ช่วยราชการ)
นายวรวิทย์ คานะสิทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเสรี ทรัพย์มั่น
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า