เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายเศกสิทธิ์ เอี่ยมสิทธิ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายอิทธิพล โพธิ์วงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
นายสมเด็จ บุญมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ช่วยราชการ)
นางสาวหทัยกานต์ แสงสุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวเบญจพร แสงสุข
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
น.ส.ธันยพร มณีรัตนกิตติกุล
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายวรวิทย์ คานะสิทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายเสรีชัย ทรัพย์มั่น
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายอุทัย สีตา
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นางสาวช่อมาลี วังสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)