เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box กองช่าง
นายจิตกร อภัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวณัฐลดา แก้วเนตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา
นางสาวหทัยกานต์ แสงสุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพิสิษฐ์ ภูมี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวปภัสรา คำปลิว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเบญจพร แสงสุข
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอุทัย สีตา
พนักงานขับรถยนต์
นายสมเด็จ บุญมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ช่วยราชการ)
- ว่าง -
คนงาน
- ว่าง -
คนงาน