เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box กองการศึกษา
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ว่าง
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ / ชำนาญการ)
นางนิตยาพร ยินดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุดใจ ใคร่ครวญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายยุทธพงษ์ ภูเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุภี มานะกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอลิษา ผลารักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญดลย์ อินทเกตุ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิราพัชร พิสงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิยดา บูรมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก