messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box หมู่ที่ 8 บ้านต้น
นายบุญเทียม เชื้อทอง
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0822032716
นายอนุศักดิ์ ขุนทอง
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายสมร เครือวงษ์
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางนวนจันทร์ ชาญเดช
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายทวี วิเชียร
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางบังอร เรืองโรจน์
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ