เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้า่น และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รายละเอียด : วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ณ หมู่ ๑ บ้านคุ้ม โดยนายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งามมอบหมายให้นายสมควร บุญประกอบ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ นำพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีนายเอกชัย เกรียงธนบดี ประธานสภาเทศบาล นำสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมรับฟังการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม และได้มีการประชาสัมพันธ์ "จุดรวบรวมขยะอันตรายจากขุมชน เทศบาลตำบลโพธิ์งาม" ในการจัดการของเสียขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ด้วย
ผู้โพส : admin