เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 331
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) >>>วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ เป็นการฉีดวัคซีน เข็มที่ ๒ แอสตร้าเซนเนกา (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) โดยให้ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้กับประชาชนในเขตตำบลโพธิ์งาม ณ วัดป่าบ้านโง้ง ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี และเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ให้การสนับสนุนรถยนต์ นำบุคลากรทางการแพทย์ ไปฉีดวัคซีน ให้กับผู้ป่วยติดเตียงอยู่บ้านที่ไม่สามารถเดินทางมาได้
รายละเอียด : บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต้องขอขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับการฉัดวัคซีนในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาศนี้ด้วย โดยมีรายนามผู้ให้การสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม ดังนี้ ๑) นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม สนับสนุน อาหาร ,ของหวาน ๑๐๐ ชุด ๒) นายจิรสิน ไวงาน รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม สนับสนุน ก๋วยเตี๋ยว ๑๕๐ ชุด ๓) นายเอกชัย เกรียงธนบดี ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สนับสนุน ขนมจีน ๒๐๐ ชุด น้ำดื่ม ๑๐๐ โหล ๔) รพ.สต.โพธิ์งามและชมรม อสม รพ.สต.โพธิ์งาม สนับสนุนเงินดำเนินการ 3,000บาท
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล