เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รายละเอียด : วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ณ หมู่ ๑๘ บ้านไทรงาม โดยนายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งามมอบหมายให้นายสมควร บุญประกอบ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ นำพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมโครงการฯ ด้วย พร้อมนี้นายเอกชัย เกรียงธนบดี ประธานสภาเทศบาล นำสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมรับฟังการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม
ผู้โพส : admin