เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุสาธารณภัย (ภัยแล้ง) [18 พฤศจิกายน 2565]
การประชุมเตรียมความพร้อมในการวางแผนการดำเนินการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม [18 พฤศจิกายน 2565]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [17 พฤศจิกายน 2565]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการขยะและการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม [11 พฤศจิกายน 2565]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" ครั้งที่ ๑๐ [9 พฤศจิกายน 2565]
กิจกรรมโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [8 พฤศจิกายน 2565]
กิจกรรม Kick off ถังขยะเปียกลดโลกร้อนของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการขยะและการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม [4 พฤศจิกายน 2565]
การเตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ [3 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับ กำนันตำบลโพธิ์งาม และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมหารือซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น... [2 พฤศจิกายน 2565]
การประชุมหารือเตรียมจัดงานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [28 ตุลาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 141 - 150 (ทั้งหมด 829 รายการ)