เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนายอภัย เตมีสุภาพ...
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ร่วมการประชุมวางแผนการจัดตั้งธนาคารต้นไม้ตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายบันเทิง ปัญญาดีนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม เข้าร่วมการประชุมเตรียมดำเนินงานโครงการสื่อประชาสัมพันธ์...
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยกองช่างเทศบาล ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์งาม และการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุฯ...
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายอนุชา ช่อชบารองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม นำพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโพธิ์งาม ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรม "การพัฒนาแผนและการจัดหาพัสดุ" โดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 731 - 740 (ทั้งหมด 829 รายการ)