เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
การจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรอง >>>วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม นำพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม บูรณาการร่วมกับกำนัน...
การลงพื้นที่ไกล่เกลี่ย กรณีการใช้พื้นที่ทางสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
การทำความสะอาดอาคารสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่...
การตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๔
การตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๔
การพัฒนาถนน ๒ ข้างทาง ถนมสาย บ้านโง้ง - อินทร์ไตรย์
การตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๔
การให้ความช่วยเหลือ สร้างห้องน้ำให้กับบ้านผู้พิการด้านการมองเห็น
กิจกรรม ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับตลาด ตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 491 - 500 (ทั้งหมด 829 รายการ)