เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปี ๒๕๖๓
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การหารือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ไผ่เขียวอีสาน
สำนักงานอัยการภาค ๒ และสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค ๒...
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ไผ่เขียวอีสาน
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปี ๒๕๖๓
๑๓ สิงหาคม ๑๕๖๓ เทศบาลตำบลโพธิ์งามจัดให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้เร่งดำเนินการตัดกิ่งไม้หักขวางเส้นทางจราจร บริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม แสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 491 - 500 (ทั้งหมด 758 รายการ)