เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงบูรณาการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้นำองค์กรต่างๆ ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [1 กันยายน 2565]
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงบูรณาการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้นำองค์กรต่างๆ ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [1 กันยายน 2565]
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงบูรณาการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้นำองค์กรต่างๆ ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [31 สิงหาคม 2565]
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงบูรณาการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้นำองค์กรต่างๆ ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [30 สิงหาคม 2565]
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [30 สิงหาคม 2565]
ให้การช่วยเหลือบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนจากที่ฝนตกหนัก [25 สิงหาคม 2565]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [24 สิงหาคม 2565]
การประชุมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านและการส่งมอบกิจการประปาให้กับคณะกรรมการฯ หมู่ที่ ๒ หมู่ ๘ และหมู่ ๑๕ ตำบลโพธิ์งาม ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [22 สิงหาคม 2565]
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [19 สิงหาคม 2565]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [19 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 181 - 190 (ทั้งหมด 829 รายการ)