เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม รองปลัดเทศบาล และสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้าตลาดปิงพลาซ่า และตลาดเช้าบ้านโง้ง ผู้ใหญ่บ้าน...
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยพันจ่าโท ประมวล สุขพอ...
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดการประชุมแนวทางการปฏิบัติการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยนายพิสัย พานิชดี...
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาสตรีในตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (การจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ)...
*****ประชาสัมพันธ์***** "โครงการเหรียญสลึง สู้ภัยโควิด19" ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเหรียญสลึงเพื่อซื้อผ้าสำหรับทำหน้ากากอนามัย ให้กับชุมชนบ้านอินทร์ไตรย์และประชาชนที่ต้องการ โดยติดต่อได้ที่นายวิศนุ ทรัพย์ศรี...
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ภายในและภายนอกอาคาร เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆ เพื่อความสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน...
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานคณะทำงาน...
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล...
วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรของกองการศึกษา เทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล...
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม นำโดยนายฉกาจ ยิ่งสมบัติ นายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 631 - 640 (ทั้งหมด 829 รายการ)